ES parama atsinaujinančiai energetikai

Automatika

UAB „Granulita“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimas UAB “Granulita” gamybos procesuose“ (Paraiškos Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0010), kuriam buvo skirta ES parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (Europos regioninės plėtros fondas).

Projekto tikslas: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą

Projekto uždavinys: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, įdiegiant AEI naudojančius energijos gamybos pajėgumus Sutarties pasirašymo data: 2018 m. gegužės mėn. 2 d.

Projekto įgyvendinimo vieta: Vainiūnių kaimas, Radviliškio r. sav.

Projekto biudžetas: 962 564,50 EUR

Skirtas finansavimas: 500 000 EUR

Vykdytojo lėšos: 462 564,50 EUR

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2018 gegužės mėn. 2 d. - 2021 m. balandžio mėn. 30 d.

Projekto metu planuojama įrengti saulės elektrinę, taip pat padidinti biokuro pakuros galią. Įmonei priklausančiame žemės sklype bus sumontuoti saulės jėgainė, kuri užtikrins dalį gamybai reikiamos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių - saulės. Planuojama, kad saulės elektrinė pagamins apie 21% įmonės suvartojamos elektros energijos. Modernizuotos biokuro pakuros galia padidės apie 10 proc. Numatomas CO2 emisijų sumažinimas vien iš saulės jėgainės vertinamas ~726 tonos/metus. Įvertinus numatomas investicijas ir atsipirkimo laikotarpį, UAB "Granulita“ planuoja sąlyginai per trumpą laiką sumažinti gamybos kaštus ir sutaupytas lėšas investuoti į veiklos efektyvumo didinimą. Bendra atsinaujinančių energijos šaltinių dalis, lyginant su bendru įmonės energijos balansu, sudarys 76,87 proc. Tiek įmonės, tiek ES struktūrinių fondų lėšos prisidės prie aplinkos taršos mažinimo, didins įmonės plėtros galimybes, bus geras ir sektinas pavyzdys tiek konkurentams, tiek kitoms rajono įmonėms.